The Digital highways of Europe in 2020 – speed, access, security

Tehnologia informaţiei şi comunicățiilor a schimbat  profund economia şi viaţa noastră în ultimii 15-20 de ani.  Aceasta va continua să facă acest lucru în următorul deceniu, iar UE a pus, prin urmare, aceste aspecte în centrul strategiei Europa 2020. Comisia Europeană a publicat mai multe documente, măsuri care trebuie adoptate în viitor – Digital Agenda de comunicare, Strategia de bandă largă etc. Acest seminar  îşi propune să ofere o imagine de ansamblu a principalelor provocări în punerea în aplicare a agendei digitale a Europei, stabilirea obiectivelor de punere în aplicare a unui…